Mücadele başarı getirdi

ARA SIRA

Mehmet Yıldız*

„Unser Hamburg-Unser Netz“ adlı inisiyatif geçtiğimiz günlerde toplanan 114 bin imzayı yetkili kurumlara teslim etti. Geçmiş yıllarda özelleştirilmiş olan enerji şebekelerinin yeniden kamulaştırılması ve böylece demokratik denetim altına alınmasının talep edildiği bu imza kampanyası, önemli bir gerçeğe de dikkat çekiyor: Hamburgluların büyük bir kısmı özelleştirmelere karşı ve enerji işletmelerinin demokratik denetiminden yanalar. Ayrıca hakların ancak mücadele ile kazanılacağını bir kez daha göstermiş oldular.
Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz daha önce aldığı bir karar ile Vattenfall ve Eon gibi enerji üreten firmaların ancak yüzde 25 hissesinin kamusal mülkiyet altında olmasını öngörmekte. Tabii bunda bu firmaların yapmış olduğu lobi faaliyetlerinin ve SPD üzerinde uygulamış oldukları baskının da etkin olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda Hamburg SPD’nin başkanı da olan Olaf Schulz partisine bu yönde bir karar aldırmıştı. Ancak yüzde 25’lik bir hisse ile enerji üreten firmaların enerji politikalarını belirlemek bir yana, etkilemek dahi imkânsız. Dolayısıyla bu imza kampanyasının başarılı olması, Olaf Scholz’u aldırmış olduğu kararı bir kez daha gözden geçirmeye zorlamaktadır. Buna ayak dirediği takdirde, enerji şebekelerinin kamusallaştırılması 2013 yılında halk oylamasına sunulacaktır. Bu durumda kamusallaştırma yönünde bir sonucun çıkması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü, Psephos Enstitüsü tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasının da göstermiş olduğu gibi, Hamburgluların yüzde 65’i, Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği’nin kamulaştırma talebini desteklemektedir.
Derslerle dolu bu kampanya her şeyden önce geçmiş oylamaların deneyimini iyi değerlendirerek son derece disiplinli ve dayanışmacı bir mücadele ruhuyla yürütüldüğü için başarıyla sonuçlanmıştır. Kentin sorunlarına sahip çıkan yüzlerce Hamburglu ve bu arada da yüzlerce göçmen kökenli ve içinde DİDF’in de yer aldığı birçok göçmen derneği bu kampanyaya destek verdi. Bu başarıda binlerce Hamburglunun payı var, ancak, burada göçmen derneklerinin katkılarını da özellikle vurgulamak lazım. Büyük bir özveri içerisinde çalıştılar, her yerde ve her koşulda imza topladılar. Böylece Hamburg’da yaşayan ama Alman pasaportuna sahip olmadığı için en demokratik haklarından mahrum bırakılan 210 bin göçmen emekçinin, içinde yaşadığı ülkenin, kentin sorunlarına kayıtsız kaldığı yönündeki önyargılar da bir kez daha çürütülmüş oldu.
Ver.di ve IG Metall sendikaları ise, bu işletmelerin kamulaştırılması talebine, „işçiler eski haklarını kaybeder vs.“ gibi gerekçeler ileri sürerek – ki bu üzücü bir durumdur- destek sunmadılar. Sendikaların böyle bir tutum almasının arkasında yöneticilerinin SPD’li olması yatıyor.
Bu başarı ayrıca bir kez daha şunu da göstermişti: Mücadele eden kazanır! Kampanyanın başarıyla sonuçlanması yüz binlerce insan için, en çok da dar gelirli ve emekçi insanlar için büyük bir kazanımdır.
Enerji işletmelerinin kamulaştırılması yönünde ortaya konan bu eğilim, halkın, temel kamusal ihtiyaçlarla ilgili üretimin, piyasa mekanizmalarına bırakılmasına karşı olduğunu göstermiştir.
Şimdi top Senatoda ve Belediye Başkanı Olaf Scholz’dadır. Halkın taleplerini mi gözetecek, yoksa Vattenfall ve Eon gibi enerji firmalarından yana mı tavır alacak? Bekleyip göreceğiz. Eğer bu kararı SPD hükümeti vermezse, 2013 yılında Hamburglu işçi ve emekçiler verecektir.

Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili (Die Linke)