Kriz intihar ettiriyor

HASAN AYHAN

İntihar sorunu, her toplumda biliminsalarından toplumsal sorunlarla uğraşanlara kadar geniş bir kesimi her zaman meşgul etmiş bir konudur. İntiharın nedenleri, hangi toplumlarda ve hangi yaş grupları arasında, hangi cinsler arasında ne gibi benzerlik ve ayrılıklar içerdiğine ilişkin ilgi, araştırma ve bunlardan sonuçlar çıkarma çalışmaları sürekli oldu ve bu hâlâ devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalar içinde, İngiliz tıp dergisi Lancet tarafından konuya ilişkin yayınlanan bir rapor, bütün ülkelerde, basın yayın kuruluşlarının dikkatini çekti. Hemen bütün medya organları, bu rapora yayınlarında yer verdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinden yararlanılarak 2007-2009 yılları arasında 10 Avrupa ülkesini konu alan bu raporda söylenenler özetle şöyle: Avrupa’da, çalışabilir nüfus (65 yaş altındakiler) arasında, intihar vakalarında yüzde 5 ile 17 arasında artış görülmüştür.
İfade edilen bu yıllar arasında, Avrupa’da işsizlik rakamları üçe katlanmış.
10 Avrupa ülkesinde, sadece, mali krizin görece daha düşük boyutlu olduğu Avusturya’daki intihar olaylarında bir düşüş yaşanmış.
İrlanda’daki intihar olayları yüzde 12 artarken, bu artış oranı Yunanistan’da yüzde 17 olmuş. Letonya’da ise yüzde 17’nin üstünde bir artış gözlenmiş. Daha güçlü sosyal devlet anlayışı çizgisinde olan Finlandiya ise, en düşük artışın yaşandığı ülke konumunda: Yüzde 5. İngiltere’de ise intiharlardaki artış yüzde 10 civarında gerçekleşmiş.
Araştırma ekibinde yer alan Dr. David Stuckler’e göre, “durum tam anlamıyla tersine döndü. Krizden önce intihar vakalarında bir düşüş gözlemlenirken, daha sonra incelenen bu Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde bir artış ortaya çıktı. Bu da intiharların, krizle bağlantısını kesinkes ortaya koyuyor.”

ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANIMI ARTTI
Diğer yandan, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından, İngiltere’de yaptırılan bir araştırma, mali kriz döneminde doktorların çok daha fazla antidepresan ilaç yazdığını ortaya koydu. Aile hekimlerinin, son 4 yılda, giderek artan sayıda insana, yaşadıkları mali sıkıntılardan ve krizden dolayı çok daha fazla miktarda, Prozac vb. ilaç içeren reçeteler yazmaya başladıkları, bu oranın yüzde 40’a ulaştığı görülüyor.
Akıl Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Andy Bell ise, „İşsizliğin ve işsiz kalma korkusunun akıl sağlığını kötüleştiren en büyük tehlikelerden biri olduğu biliniyor. Bu araştırma, yalnızca işsiz kalan insanların değil, işsiz kalabilecekleri korkusuyla yaşayan insanların akıl sağlığıyla da ilgilenmemizin önemli bir kamu sağlığı konusu olduğunu gösteriyor.“ dedi.

HER 32 SANİYEDE BİR İNTİHAR
Açıklanan resmi istatistiklere göre, dünya genelinde yılda 1 milyon insan intihar ediyor. Bunun anlamı, dünyada her 32 saniyede, bir kişi kendi eliyle yaşamına son veriyor. Yani bir çeşit “görünmez katil”, her 32 saniyede bir insanı öldürüyor.
Dünyada intihar olaylarında başı çeken ülke ABD. Her gün 87, yılda ise 32 bin kişi intihar ediyor. Amerikalı erkekler, kadınlara göre 4,1 misli daha fazla intihar ediyor. İntihara teşebbüs ise çok daha yüksek: Yılda 730 bin.
Avrupa bütününde yıllık intihar vakası ise 58 bin. Bu rakam, şiddet yoluyla ölenlerin (5 bin 300) ve trafik kazalarında ölenlerin (50 bin) çok üstünde.

HOLLANDA-BELÇİKA
Hollanda’da da her yıl ortalama bin 525 yetişkin Hollandalı intihar ederek yaşamını sonlandırıyor. Ancak bu rakamlar sadece intihar olarak kayıtlara geçenlerden oluşuyor. Hollandalı intihar uzmanı psikolog Bram Bakker’ın söyledikleri ilginç: “Bizim bilmediğimiz o kadar çok intihar girişimi var ki… Bazen bir ağaca toslayan bir araba için trafik kazası diye kayıt tutuluyor. Ama bunun bir intihar girişimi ya da intihar olduğu çok sonraları açığa çıkıyor. Bunun gibi sayısız örnek var.”
Hollanda’da intihara başvuranların yüzde 40’ı 20 yaşından küçük gençlerden oluşuyor. Göçmen kökenli genç kızların intihara teşebbüs sayısı ise, yerli genç kızlara oranla 5 kat daha yüksek. Aynı grupta intihar ederek ölenlerin oranı ise iki kat fazla.
Belçika, bu konuda Hollanda’dan yüzde 63 daha ilerde. Belçika’da her yıl ortalama 5 bin 700 kişi intihar yoluyla yaşamına son veriyor.
Yıl başından bu yana Hollanda’da intihar edenlerin sayısı 824 iken, bu sayı Belçika’da 3 bin 105 oldu.

(Kaynak: http://www.cijfers.net/zelfmoord.html)