Güney Almanya’da Göçmen İşçiler Konferansı

Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün 50. yılı vesilesiyle Esslingen’de ‘Göç ve Sendikalar’ adı altında bir konferans düzenleniyor. Stuttgart ve çevresinde aralarında Mercedes, Bosch, Porsche, Rotto, WMF, Plattenhard, Behr, UPS, gibi işletmelerin de bulunduğu farklı sektörlerden 40 kadar işyerinden işçi ve sendika temsilcilerinin çağrısıyla yapılacak etkinliği IG-Metall Esslingen Şubesi ve DİDF de aktif olarak destekliyor.

Bölgede ilki geçtiğimiz yıl yapılan konferansa da 100’ün üzerinde sendika ve işyeri temsilcisi katılmış ve yapılacak çalışmaları koordine edecek temsilciler seçilmişti.

İşyerlerinde ve işçiler arasında bölünmüşlüğe karşı ortak yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan işçi temsilcileri son konferansta Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün 50. yılını konu ettiklerini belirtiyorlar.

Elli yıllık göç konusunda bugüne kadar bir çok evreden geçildiğini söyleyen konferans sözcüleri, göçmen emekçilerin misafir işçi olmaktan çıkıp bu toplumun bir parçası haline geldiğine dikkat çekiyorlar.

İş, eğitim ve sosyal hayatta birçok değişiklik yaşanmasına rağmen, işveren ve hükümetlerin göçmen emekçilere bakışındaki olumsuzlukların devam ettiği belirtilen konferans çağrısında, göç tarihi içinde en büyük sorunun, işçilerin etnik ve dini kökene göre bölünmesi olduğu vurgulanıyor.

Göçün ilk yıllarından bugüne göçmen emekçilerin, işyeri ve sendikal alanda verilen hak alma mücadelesi içinde olduğu ve sendikal örgütlenmeye uzak kalmadığını da belirten konferans hazırlayıcıları, „bugün de bizler ve arkadaşlarımız, gerek işyerlerimizde gerekse toplumsal alanda yaşanan sorunlara karşı göçmen emekçilerin mücadeleye daha aktif katılımı için çaba gösteriyoruz“ diye konuştular.

Konferans için ayrıca göçmen gençlere özel çağrı yapılarak, „iş, eğitim ve geleceğinizin çalınmasına hayır diyorsanız, geleceğinizi şekillendirmek iddiasındaysanız bu konferansa katılmalısınız“ deniyor.

Esslingen’deki IG Metall Sendikası’nda, 20 Kasım 2011, Pazar günü, saat 13.00’de yapılacak konferans şu başlıklar altında gerçekleştirilecek: Göç sürecinde sendikaların rolü?, Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın işyerlerindeki etkileri, Gençliğin geleceği ve göçmen gençlerin sorunları. Konferansın konuşmacıları ise IG-Metall Esslingen Şube Başkanı Sieghard Bender, IG Metall Merkezi Göçmen Bölümü Başkanı Hüseyin Kenan Aydın, Ver.di Merkezi Göçmen Bölümü Başkanı Erdoğan Kaya.

Konferans hakkında daha geniş bilgi almak ve desteklemek isteyenler 10 Ekim’e kadar telefon ya da e-mail ile aşağıdaki temsilcilere başvurabilirler:

Hüseyin Öncü, Tel: 0157 840 66 247 , e-mail: huso7@web.de / Ali Carman, Tel.: 0177 468 11 80, e-mail: acarman@gmx.de