İsveç’te kısıtlamalar hasta ediyor

Murat Kuseyri

İsveç’te dört sağ partinin oluşturduğu hükümetin 2006 yılında uygulamaya başladığı neoliberal politikalardan en fazla işsizler, hastalar, emekliler ve göçmenler zarar görüyor. Son dönemlerde yapılan araştırmalar ve yayınlanan raporlar bu kesimlerin yaşam standartlarının gerilediğini gösteriyor.
2007 yılında Fredrik Reinfeldt’in başbakanlığını yaptığı hükümet “çalışma hattı” olarak adlandırdığı bir uygulamayı yürürlüğe koydu. İşsizliğin yüzde 10’ları bulduğu bir dönemde hükümet “çalışma hattı” ile hastaları ve işsizleri iş hayatına yeniden kazandıracağını iddia etti. Hastalar ve işsizlere yapılan ödemeler düşürüldü. Hastalık ve işsizlik kasasından yardım alabilmek katı kurallara bağlandı. Bunlara karşılık çalışanlardan kesilen vergiler bir miktar azaltıldı.
Uygulamaya konulan bu politikadan vergileri azaltılmayan emekliler, ödentileri düşürülen hastalar ve işsizler zarar gördüler. Son iki yıl içinde 48 bin hastanın hastalık kasası ile ilişkileri kesildi ve aralarında kanserlilerinde bulunduğu hastalar geçinebilmek için sosyal yardım kurulmalarına başvurmak zorunda kaldı. Yüz binlerce hastadan sadece 700’ü iş bulabildi.
Hastalık ve işsizlik en ağır ve kirli işlerde çalışmak zorunda kalan göçmenleri vuruyor. Kriz sonucu İsveçlilere göre kıdemleri daha az olan göçmenlerin işlerine son veriliyor.
YOKSUL ÇOCUK SAYISI YÜZDE 15’E YÜKSELDİ

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun geçtiğimiz aylarda yayınladığı rapor son on yıl içinde yoksulluk içinde yaşayan ailelerin 2 katına çıktığını gösteriyor. Bundan on yıl önce yüzde 8 civarında olan yoksul çocukların oranı yüzde 15’e yükseldi. Bu refah toplumunun en gelişkin örneği olarak gösterilen İsveç’te 220 bin çocuğun yoksulluk içinde yaşadığı anlamına geliyor.

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların çoğunluğunu hasta, işsiz ve göçmenlerin çocukları oluşturuyor.
Hükümetin sınıflar arasındaki gelir uçurumunu artıran politikası tepkilere yol açıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklara insan onuruna yaraşır yaşama standardı sağlamadığı için İsveç Hükümetini Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesini ihlal etmekle suçluyor.