OECD’DEN YİNE KIRIK NOT

Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü’nün „Bir Bakışta Eğitim Raporu“nda Almanya’ya yine kırık not verildi. 13 Eylül’de açıklanan sonuçlara göre, eğitime ayrılan bütçenin azaltıldığı, yüksek öğrenim görenlerin oranının da OECD üyesi diğer 35 ülkenin ortalamasının altında olduğu belirtildi.

OECD Eğitim Müdürlüğü Analiz Bölümü Şefi Andreas Schleicher, yıllardan beri elemeci eğitim sistemi, yoksul ve göçmenlerin eğitimde şans eşitliğine sahip olamaması konusunda eleştirilen Almanya’yı bu kez, sayılarla eleştirdi. Almanya, 1995-1996 yıllarında gayri safi ulusal gelirin yüzde 5,1’ini eğitime ayırırken bu oran geçen yıl yüzde 4,8’e düştü. OECD ortalamasında yüzde 5,6 olan eğitim bütçesinin Almanya gibi oldukça zengin bir ülkede çok düşük olması doğal olarak eğitimin kalitesini de etkiliyor. Temel eğitim okullarındaki öğrencilere ayrılan bütçe OECD genelinde öğrenci başına ortalama 7 bin 200 Dolar iken Almanya’da sadece 5 bin 900 Dolar. Bu miktarın içinde ailelerin kendi ceplerinden yaptıkları harcama da bulunuyor.

İlk olarak 2000 yılında yayınlanan uluslararası karşılaştırmalı eğitim araştırmaları sonuçları karşısında adeta “şok” geçiren Almanya, geçen yıl matematik ve fen bilimlerinde sağlanan küçük iyileşmeler ile avunmuş ve iyi yolda olunduğu belirtilmişti. Başbakan Angela Merkel, „Almanya Eğitim Cumhuriyeti“ sembolik adıyla bir eğitim atağı başlatıldığını bildirmiş ve eyalet eğitim bakanları da dilek ve temenniden öteye geçmeyen açıklamalar yapmışlardı. Eğitime ayrılan bütçenin azaltıldığı verilerle kanıtlanmasına rağmen Federal Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Cornelia Quennet-Thielen, bu alana ayrılan paranın devlet ve eyalet bütçelerindeki payın yüzde 10,4’e çıkarıldığını iddia etti. Ancak ayrılan paranın elitlerin eğitimine harcandığı, sermayenin ihtiyacı yönünde eğitim veren okul ve üniversitelere oldukça yüklü paralar verildiği gözlerden kaçmadı.

OECD araştırmasında eleştirilen başka bir konu ise yüksek okul mezunu ve yüksek vasıflı elemanların sayısındaki azalma. 50 yıl önce gençlerin yüzde 19’u bu durumda iken 2010 yılında oran sadece yüzde 26’da kaldı ve Almanya OECD üyesi ülkeler arasında en son sırada yer aldı.

Rakamlarla NRW okulları

Geçen öğrenim yılında NRW okullarında 2 milyon 754 bin 304 öğrenci vardı. Bunların yüzde 25,5’i Primarstufe adı verilen dördüncü sınıfa kadar eğitim görülen okullarda, yüzde 40’ı Sekundarstufe I adı verilen 10. sınıfa kadar öğrenim görülen okullarda, yüzde 33,4’ü Sekunderstufe II adı verilen 13. sınıfa kadar öğrenim görülen okullarda okumaktaydı.

Sekundarstufe I’de öğrenim gören öğrencilerin yüzde 31’i Gymnasium, yüzde 28’i Realschule, yüzde 17’si Haupt ve Gesamtschule’ye gitmekteydi.

Eyalette 181 bin 593 kadrolu öğretmen görev yapıyor. Öğretmenlerin yaş ortalaması ise 47,1.

NRW’de 5 bin 945 devlet okulu, 485 de özel okul bulunuyor. Bunların 633’ü Hauptschule, 511’i Realschule, 513’ü Gymnasium, 207’si Gesamtschule, 3 bin 127’si de ilk dört sınıfı içeren temel eğitim okuluydu.

Temel eğitim okullarında sınıf başına öğrenci sayısı 22-25 olurken, üst sınıflara gittikçe sınıfların daha da kalabalıklaştığı görülüyor.

Geçen yıl dördüncü sınıftan itibaren öğrencilerin yönlendirildiği okullara göre dağılımları ise şöyle gerçekleşti:

Yüzde 17,8’i Hauptschule;  yüzde 7,6’sı Haupt ve Realschule; yüzde 28,4’i sadece Realschule; yüzde 9,8’i Realschule ve Gymnasium; yüzde 35,8’i de sadece Gymnasium.

Eyaletteki bütün öğrencilerin yüzde 14`ü yabancı veya göçmen kökenli öğrencilerden oluşuyor. Bütün yabancı öğrencilerinse üçte biri Türkiye kökenli öğrenciler. Alman vatandaşı olan öğrencilerle beraber eyalette toplam 190 bin Türkiye kökenli bulunuyor. Yabancı öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı ise şu şekilde: ilkokulların yüzde 15.5`i, Hauptschule`lerin yüzde 25.4`ü, Gesamtschule`lerin yüzde 17.5`i, Liselerin yüzde 8.5`i, Förderschule (Sonderschule`lerin) yüzde 20.4`ü, Realschule`lerin öğrencilerinin yüzde 16`sı.

İstatistiklerin ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri ise: Yabancı ve göçmen öğrencilerin yüzde 38`inin, Haupschule`yi bitirdikten sonra, bir meslek eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılması. Almanlarda ise bu oran yüzde 9.