Herne’de eğitim sorunları tartışıldı

Herne DİDF çalışma grubu bir panel düzenleyerek Almanya’daki eğitim sistemi ve eğitimde karşılaşılan sorunları tartıştı.
AWO binasında düzenlenen panele konuşmacı olarak Sol Parti NRW milletvekili Özlem Alev Demirel, NRW Türk Öğretmenler Başkanı Şükrü Akarsu ve öğretmen Özlem Ceyhan katıldılar. Kadınların yoğunlukta olduğu ve katılımcıların da görüşlerini ifade etme imkanı bulduğu panelin açılış konuşmasını yapan DİDF çalışma grubundan Salih Uysal, DİDF ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Öğretmenler Derneği Başkanı Şükrü Akarsu yaptığı konuşmada eğitimcilerin sorunlarına değinerek, esas sorunun eğitimciler açısından öğretmen açığında yattığını, yeterince yeni öğretmen alınmadığını belirterek bu durumun eğitimde kaliteyi düşürdüğünü söyledi.
Öğretmen Özlem Ceyhan da, Almanya’daki eğitim sistemi hakkında bilgi verdi. Herne‘ de önümüzdeki yıllarda birlikte eğitim yapacak okulların (Gemeinschaftsshule) hangileri olacağını da açıklayan Ceyhan bu okulların az da olsa göçmenler açısından yaşanan eşitsizliğin önüne geçebileceğini söyledi.
Özlem Alev Demirel ise, CDU-FDP Hükümeti tarafından yürürlüğe konulan ve seçimler sonucunda SPD-Yeşiller Hükümeti döneminde yürürlükten kaldırılan harçların hangi koşullarda ortadan kaldırıldığını anlatırken, eyalet meclisini bu karara zorlayanın esas olarak öğrencilerin vermiş olduğu mücadele olduğunu söyledi. Demirel, bu nedenle hak alma mücadelesinde ailelerin çocuklarına destek vermesi gerektiğini söyledi. Göçmen çocuklarının eğitimdeki başarısızlığını sadece ailelere yıkmanın doğru olmadığını da belirten Demirel, yapılan araştırma sonuçlarına göre yoksul Alman ailelerinin çocuklarının da aynı sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Esas olanın ise ailelere çocuklarına yardım edecek koşulların yaratılması (yeterli gelir, dil sorununun çözülmesi ve yeterli ev vb.) olduğunu söyledi. Bugün Almanya’daki eğitim sisteminin sermayenin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde oluştuğunu dile getiren Demirel, bu yüzden „Herkese eşit ve parasız eğitim hakkı“ talebi için mücadelenin büyük önem taşıdığını belirtti.
Etkinliğin ikinci bölümünde ise toplantıya katılanlar söz alarak bizzat yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. Bu bölümde öne çıkan sorun ise engelli çocukların eğitim ve sosyal yaşamda karşılaştıkları problemler oldu.
Gelecek toplantının gündemini de belirleyen katılımcılar semt halkı ile birlikte ırkçılık konusunda bir panel yapılmasını kararlaştırdılar. (YH/Herne)