Almanya ticaret rekoru kırdı

 

Federal Almanya geride bıraktığımız yıl ihracatta ilk kez trilyon Euro sınırını aştı. Federal İstatistik Dairesi (DESTATIS) tarafından 8 Şubat günü yapılan açıklamada, “2011 yılı içinde Almanya’dan 1 triliyon 60 milyar100milyon Euro değerinde ihracat yapılırken 902 milyar Euro değerinde ise ithalat yapıldı” denildi.

Kesin olmayan bu verilere göre Almanya ihracatını 2010 yılına oranla yüzde 11,4 oranında artırdı. İthalat ise aynı süre zarfında yüzde 13,2 arttı. Ülkenin dış ticaret fazlalığı ise 158,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

 

AB ÖNEMİNİ YİTİRİYOR MU?

Almanya, geleneksel olarak ihracatının üçte ikisine yakın bir bölümünü AB ülkelerine yaparken, özellikle 2008’den bu yana AB ülkelerine yapılan ihracatta sürekli bir gerileme söz konusu. 2007 yılında ihracatın yüzde 64,6’sı AB’ye yapılırken 2011 yılında bu oran yüzde 59,17’e gerilemiş durumda. AB genelinde devam eden “borç krizi” bu gelişmeyi olumsuz etkilediği gibi Çin ve ABD ekonomilerindeki iniş çıkışlar Almanya’yı giderek daha fazla etkileyeceğe benziyor.

İstatistiklerin ayrıntıları incelendiğinde Çin’in Almanya için giderek daha fazla önem kazandığı görülmekte. 2006 yılında Almanya’nın ihracatında yüzde 3,1’lik bir paya sahip olan Çin bugün yüzde 6,1 ile İtalya’yı geride bıraktığı gibi İngiltere ile aynı düzeye erişerek, beşinci sıraya çıkmış bulunuyor. Diğer yanda ABD’nin Almanya’nın ihracatındaki payı 1,9 puan gerileyip yüzde 6,9’a düşmesine karşın önemini koruyor. Almanya son iki yıl içinde her iki ülkeye özellikle makine ve otomobil ihracatını önemli ölçüde arttırdı.

Diğer yanda ise Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olan Fransa var. Son yıllarda ilk kez Fransa’ya yönelik yapılan ihracat değişmeyerek, yüzde 9,6 oranında kaldı. Bu ise ekonomi çevreleri tarafından “hayra alamet değil” şeklinde yorumlanıyor. Nitekim Almanya ticaret fazlalığını da en fazla bu ülke sayesinde elde ediyor. (YH)

 

KUTU: Zirvedeki rekabet sertleşiyor

Dünyanın en fazla ihracat yapan üç ülkesi aynı zamanda dünyanın en fazla ithal eden ülkeleri konumunda. 2003-2008 arası altı kez arka arkaya dünya ihracat birincisi olan Almanya bu unvanını 2009’da Çin’e kaptırmıştı. 2010’da ise bu kez ikinciliği ABD’ye kaptıran Almanya son iki yıldır dünya üçüncülüğü ile “yetinmek” zorunda kaldı.

2011 yılını ABD, 2 trilyon103 milyar 100 milyon Dolar ile birinci sırada kapatırken, Çin ikinci sıradaydı. ABD başarısını önemli ölçüde Doların değer yitirmesine ve dolayısıyla satılan mallarının ucuzlamasına borçlu. Aşağıdaki listede yer almayan Japonya ise dördüncü sırada bulunuyor.

Dış ticarette başarılı olup olunmadığı ise asıl olarak ihracat ve ithalat arasındaki farkta kendini gösteriyor. Burada ise ABD’nin dev cari açıkları ortaya çıkarken Almanya ve Çin’in cari fazlalığını görüyoruz.

Türkiye’nin bu listelerde hangi sıralarda olduğunu merak edenler için: 2010’un kesinleşmiş verilerine göre Türkiye ihracatta 113 milyar 899 milyon Dolar ile 33. sıradayken ithalatta ise 185 milyar 497 milyon Dolar ile 21. sırada yeralmakta. Türkiye’nin cari açığı bu durumda 71 milyar 598 milyon Dolar olarak gerçekleştiği için, açık veren ülkeler arasında 5. sıra da Türkiye’nin! (YH)