İşyeri ve çevre sağlığı çelişki değil!

Hamburglu liman işçileri, işlerini koruyabilmek için Hamburg limanının derinleştirilmesi talebiyle bir eylem gerçekleştirdiler. Yaklaşık üç bin liman işçisinin katıldığı eylemde konuşan Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Eyalet Başkanı Wolfgang Abbel, “Hamburg dünyaya açılan kapıdır öyle de kalmalıdır” dedi.

Tepkilerini ve taleplerini göstermek için Hamburg Rathaus’un önüne kadar yürüyen işçiler, çevreye zarar verilmeden büyük gemilerin Hamburg Limanına gelebilmesinin mümkün olduğunu savunurlarken işyerlerinin korunmasını talep ettiler. Almanya’nın en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük limanı olan Hamburg Limanı’nın belli kapasitenin üstünde gemilerin yanaşabilmesi için liman derinliğinin arttırılması gerekiyor. Ancak konu kenti ikiye bölmüş durumda. Eylemi SPD, Ver.di CDU desteklerken, Die Linke ve Yeşiller limanın derinleştirilmesine her koşulda karşı çıkıyorlar

Çevre örgütlerince yürütmenin durdurulması için açılan davanın mahkemece haklı bulunulması Liman patronları için adeta bir fırsat oldu. İşçiler üzerinde baskı oluşturmak için derhal, “rekabet güçlerinin azalacağını” ileri sürerek işten atmaların gündeme gelebileceğini dile getiren liman patronları, kendi pazar alanlarını genişletmek için on binlerce liman işçisini yedeklemeye ve onların gücünü sokağa taşımaya yöneldiler. Bu yöntemle liman patronlarıyla binlerce liman işçisinin çıkarları aynıymış gibi bir bulanıklık yaratılmış durumda. Çevreye zarar vermeden derinleştirme işleminin yapılabileceğini de söyleyen Abbel, “Eğer bu yapılmazsa limanın işlevsizleşmesinden dolayı 150 bin insanın mağdur olacak” dedi.

 

ÇEVRE SAĞLIĞI VE KÂR ÇELİŞKİDİR!

Hamburg genelinde sürdürülen tartışmalar “işyeri mi yoksa çevre sağlığı mı” ikilemi içinde sürdürülüyor. Oysa işyeri güvenliği ve çevrenin korunması kendi başına bir çelişki değil. Asıl çelişki emek ve sermaye arasında olduğuna göre çevre sağlığının korunması asıl olarak sermayenin çıkarlarıyla çelişmektedir. İşçiler işyeri güvencesi istedikleri gibi kendileri ve sınıflarının gelecek nesilleri için de sağlıklı bir doğal ortam istiyorlar.

Başta ver.di sendikası olmak üzere emekten yana olduğunu söyleyen kesimlerde bunu kavramak ve işyerlerinin korunması için verilen mücadeleyi farklı bir yerden bakarak örgütlemek zorundalar. (YH/HAMBURG)