Almanya’nın kadın karnesi de kötü

Almanya, kadın erkek eşitliği açısından da sınıfta kaldı. Kadınlar aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden çok daha düşük gelir elde ediyorlar, emeklilikte de yoksulluk içinde yaşıyorlar…

Birçok Avrupa ülkesi, Japonya ve Güney Kore, ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda yanı sıra, 34 ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Kadın Erkek  Eşitliği  raporunda, Almanya en kötü üç ülke arasında yer aldı.

Kadın ve erkek arasındaki ücret farkı ve yaşlılıkta alınan emeklilik aylığı konusunda Almanya’daki kadınların durumu içler acısı.
Resmen Paris’te 24 Aralık’ta sunulacak „Cinsiyet Uçurumunu Kapatmak“ raporunun Almanya ile ilgili bölümü geçen hafta Berlin’de yapılan bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Rapor, Almanya’da kadın ve erkekler arasındaki ortalama gelir farkının yüzde 22 olduğuna dikkat çekiyor. Üye ülkeler arasında bu fark ortalama yüzde 16 iken, dünyanın en zengin ülkelerinden Almanya’da yüzde 22 olması utanç verici olarak değerlendirildi.

OECD Almanya Seksiyonu Başkanı Monika Queisser; gelir farkında kadınların düşük ücretli ve yarım günlük işlerde çalışmasının belirleyici olduğunu bildirdi. Almanya’da 25-54 yaşları arasındaki kadınların yüzde 62’si yarım günlük işlerde çalışırken Fransa’da bu oran yüzde 26.

Queisser, bu tür işlerin azalmasının ancak yeterli ve uygun fiyatlı kreş ve anaokulu yerlerinin açılmasına bağlı olduğunu söyledi.
Serbest meslek sahiplerinde gelir farkının yüzde 63’lere yaklaştığı, bunun OECD ortalamasının (yüzde 34) hemen iki katı olduğu da kaydedildi. Kısa süreli işlerde çalışma, çocuk bakımı için mesleğe ara verme, düşük gelir, emeklilikte kadınların yoksulluk içinde yaşamasına neden oluyor. Almanya’da yaşlı kadınların yüzde 10’u yoksulluk içinde yaşıyor. Erkekle kadın arasındaki emeklilik maaşı farkı da yarı yarıya…
OECD raporunda kadınların yönetici kademelerde yer alamaması, bilim kadınlarının azlığı, kız çocuklarının düşük ücretli ve toplumsal olarak değerli görülmeyen belli mesleklere yönlendirilmesi de eleştirildi. (YH)