Otobüs ve tramvay sürücüleri grevi

Kuzey Baden bölgesinde kamuda çalışan otobüs ve tramvay sürücüleri ücret zammı için grev eylemi gerçekleştirdiler. Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen illerini kapsayan kamu çalışanları ücretlerine yüzde yedi ve en az 200 € sabit zam talebine karşılık, Kamuya bağlı Rhein-Neckar-Verkehrs (RNV) temsilcileri olarak 2,75 önerisi üzerine, 1 ve 2 mayıs tarihlerinde gerçekleştirdikleri grev eylemi ile trafikde hayatı durdurdu. Önümüzdeki Pazartesi tekrar görüşme masasına oturacak ver.di sendikası ve RNV temsilcileri burada bir sonuç almaya çalışacaklar.

Rhein-Neckar bölgesinde kamuda çalışan otobüs ve tramvay sürücüleri, özel sektörde çalışanlardan aynı işe 200 Euro az ücret alırken, Yakın ulaşım toplusözleşmesi (TV-N) bulunan Stuttgart ve Karlsruhe gibi illerde çalışan sürücülerden 400 € daha az ücret alıyor. ver.di sendikası talep edilen sabit 200€ zam ile özel sektör arasındaki adil olmayan farkı kaldırmak istiyor.

Sürücüleri temsilen görişmeleri yürüten ver.di sekreteri Sabine Schlorke, bölgede kamu ulaşımın  da bir sürücünün aldığı net ücret 1300 € da seyrettiğini, Kamu ulaşımındaki diğer illerle kıyasla yüzde 20 düşük ücrete Mannheim, Ludwigshafen ve Heidelberg belediyelerinin 2009 tis görüşmelerinde özelleştirme tehdidi yaparak sahip olduklarını dile getirerek. Formel olarak  bugün kamu personeli sürücüler özel sektör olan Rhein-Neckar-Verkehrs‘e (RNV) kiralanıyorlar.
Kamu personeli olan sürücülerin, ver.di sendikasındaki örgütlülük oranındaki yükseklik ve haklı talepleri için gerçekleştirdikleri grev eylemine halkın sempati göstermesi, taleplerinin kabul görmemesi durumunda tekrar grev eylemi için sürücülere moral olmuş durumda. Ver.di sendikası taleplerinin karşılık bulmaması durumunda pazartesinden itibaren süresiz greve gideceklerini ilan etti, bu durumdan günlük kamu ulaşımını kullanan 400 bin kişi etkilenecek.