Avrupa’dan müzakere sürecine destek

Pazar günü Brüksel’de biraraya gelen 30’dan fazla örgüt, PKK lideri Öcalan ile devlet arasında süren müzakerelerde, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin taleplerinin gündeme alınması için 29-30 Haziran’da Brüksel’de “Demokrasi ve Barış Konferansı” düzenleme kararı aldı.

 

Türkiye devletinin, öncesi bir yana, 12 Eylül faşist askeri darbesiyle devrimcilere, ilericilere yönelik gerçekleştirdiği baskılar, bir taraftan yüzbinlerce insanın tutuklanarak işkenceden geçirilmesine, hapse atılmasına neden olurken diğer taraftan da onbinlerce insanın Avrupa sığınmasına neden oldu. Aradan 33 yıl geçmesine rağmen, halen dikta rejimi döneminde aldığı cezalardan ötürü Türkiye’ye gidemeyen pek çok kişi bulunuyor.

PKK’nin 1984’te başlattığı silahlı mücadele ve ardından yoğunlaşan çatışmalar ile birlikte, artan devlet terörü başta Kürtler olmak üzere çok sayıda ilericinin yeniden Avrupa’ya yoğun bir şekilde göç etmesine neden oldu. Özellikle 1980’li yılları sonundan itibaren, Kürt bölgesinde artan köy boşaltmalar, siyasi baskılar yüzbinlerce Kürdün ve muhalifin Avrupa’ya sığınmasına neden oldu. Yapılan çeşitli araştırmalar göre Avrupa’ya sığınma başvurusunda bulunan Türkiyelilerin yüzde 80’ini Kürtler oluşturuyor.

Sadece Almanya’da, Federal İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, yaklaşık 800 bin Kürt yaşıyor. Bunların azımsanmayacak bir bölümü son 30 yıldır süren savaşın mağduru olarak iltica etmek durumunda kaldı.

 

MÜZAKERE DİKKATLE İZLENİYOR

PKK idleri Abdullah Öcalan ile Türkiye devleti arasında bu yılın başında yeniden başlayan ve Newroz’da ilan edilen müzakere süreci Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasında da dikkatle izleniyor. Kürt illerindeki savaş ve çatışma ortamını Avrupa’daki Türk ve Kürtleri de etkilemekte, bu yüzden, sorununun demokratik ve barışçı çözümü konusunda  ilerleme sağlanmasını beklemekteler.

 

BRÜKSEL’DE DEMOKRASİ VE BARIŞ KONFERANSI YAPILACAK

Bu nedenle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin, Kürtlerin, Asurilerin, Suryanilerin, Rumların, Alevilerin… taleplerini dile yetirmek, sürece destek vermek üzere Avrupa’da da yoğun bir çalışma sürdürülüyor. 19 Mayıs günü Brüksel’deki Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) merkezinde bir araya gelen 30’dan fazla kurum temsilcisi ve birey, PKK lideri Öcalan tarafından çağrısı yapılan dört konferansın Avrupa ayağını gerçekleştirmek için bir dizi kararlar aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kongra Gen Başkanı Remzi Kartal, herkesi sürecin öznesi olmaya çağırdı. Kartal yaptığı konuşmada, Öcalan ile devlet arasında yapılan müzakerelerde üç aşamalı bir plan üzerinde anlaşmaya varıldığını belirterek, “Genel bir durum değerlendirmesinin yanı sıra bütün kimliklerin eşit vatandaşlık temelinde ele alınması, yasal güvenceye kavuşturulması, Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nın olduğu gibi gerçekleşmesi öngörülmektedir” dedi.

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Başkan Yardımcısı Nilüfer Koç ise, konferans hazırlık toplantısı için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra, “devlete dönük kaygılara takılmadan ‘hayallerimize ulaşmak için ne yapacağız’, ‘nasıl bir Türkiye istiyoruz’ gibi temel ve can alıcı sorulara cevap bulmak durumundayız” dedi.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) adına toplantıda konuşan Yürütme Kurulu Hüseyin Avgan, herkes için daha fazla demokrasi ve eşitlik talebiyle sürece destek verdiklerini ve konferansın başarılı geçmesi için çalışacaklarını söyledi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’ndan Bülent Ant ise yaptığı konuşmada, barış sürecinin adil olması gerektiğini belirterek, bazı kesimlerin bu süreci Kürt-Türk barışı olarak yansıtmalarının doğru olmadığını vurgulayarak, “Bu sürecin ve barışın bileşenleri burada” dedi. Kaygılarıyla birlikte sürecin arkasında olduklarını kaydeden Ant, “Birbirimizi ikna etme derdimizin olmaması lazım. Atacağımız adımlar birilerin önde birilerin arkada kalması ile olmaz, omuz omuza olmak durumunda” diye konuştu.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar da toplantıda söz alarak, bir süredir dile getirilen kaygıları anlayışla karşıladıklarını ancak bunların gereksiz olduğunu ifade ederek, “Biz bir insanlık hareketiyiz. Milliyetçi temelde yaklaşmıyoruz, tam tersine buna karşı mücadele ediyoruz. Bütün inançlara karşı saygılıyız, ve azınlıklara karşı da pozitif ayrımcılığı savunuyor uyguluyoruz. Biz asla ümmetçi bir yaklaşım içinde olamayız. Bu coğrafyada bu kadar Müslüman yaşıyorsa onlara karşı da saygısızlık edemeyiz. Kaygıların tarihsel haklı yanları var. Bu yaraların nasıl sarılacağına dair arayışımız da var. Hak ve adalet komisyonuna ihtiyaç var. Bu da bizim boynumuzun borcu. Birçok katliam yaşandı. Yakın tarihte en son 2 Temmuz Sivas Katliamı var, hepsiyle yüzleşmemiz lazım. Bu bir süreçtir, bir konferansla bitmiyor. Burada bulunan tüm arkadaşlar mücadele etmiş ve bugün bir araya geldik. Mağdurlar olarak bir araya gelip ortaklaşmak önemli. İlk defa bir muhalif güç olarak devleti masaya getirdik. Bu önemli. Masasın bir tarafında biz bütün mağdurlar varız. Barış alternatifini yakaladığımızı düşünüyor, kendimize güveniyoruz” dedi.

 

KONFERANS 29-30 HAZİRAN BRÜKSEL’DE

Gün boyunca toplantıya katılan örgütlerin sürece yaklaşımı ve konferansa dair önerileri üzerinde duruldu. Bu çerçevede toplantının bileşenleri konferansın ‘Demokrasi ve Barış Konferansı’ adı altında, 29-30 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılmasını kararlaştırdı. Hazırlık için de KNK, KONGRA GEN, YEKKOM, AABK, DİDF, Avrupa Ezilenleri Konfederasyonu, SKB, Avrupa Sürgünler Platformu, Ezidiler Birliği gibi örgütlerden oluşan 14 kişilik bir hazırlık komitesi oluşturuldu. Komite, konferansın teknik hazırlıkları yanı sıra hazırlık toplantısına katılamayan tüm kesimlerle görüşerek katılımlarını sağlama çalışması da yürütecek.

Konferansa katılacakların sayısı ise Avrupa’da yaşayan Kürdistan ve Türkiyeli tüm halk, inanç, emek, kadın, gençlik örgüt ve hareketleri ile önemli şahsiyetleri kapsayacak şekilde 250 kişi olarak belirlendi. Örgüt-kurum-hareketler için kontenjanın hazırlık komitesi tarafından netleştirilmesine karar verildi. (Brüksel/YH)

 

 

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI

 

Asuri-Süryani Avrupa Örgütü Temsilcileri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), KNK, DİDF, YEK-KOM, TİKB, Dersim Demokratik Dernekleri Federasyonu,  Karerliler Derneği,  Ezidi Örgütleri, Almanya Kürt Toplumu, Avrupa Barış Meclisi, İsveç Kürt-Türk Kadınlar İnisiyatifi, FEDA, Barış Derneği,  Ezidi Federasyonu, Pontus (Laz) Örgütleri, Kürdistan İslami Partisi, TÜDAY,  Ezilen Göçmenler Birliği, Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği, KONRAGEL Başkanı Remzi Kartal, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar, Yazar Doğan Özgüden, Yücel Özdemir, Ferda Çetin, Mahir Sayın, Teslim Töre’nin de aralarında bulunduğu, 60’a aşkın değişik örgüt ve organizasyon temsilcisi katıldı.