Sistem adil değil, zenginleri kayırıyor!

NSA skandalı konusunda Avrupa ülkeleri ile ABD aynı görüşte değil, bu nedenle de ilişkiler az da olsa bozuk gibi ama Transatlantik ülkeleri halkları bir konuda hem fikir: Ülkelerindeki ekonomik sistem adil değil ve zenginleri kayırıyor!

Hükümetler NSA skandalı hakkında farklı görüşlere sahip olsalar bile halklar ekonomik durumdan memnun değil ve sosyal adaletsizlikten şikayetçi. ABD’li araştırma kurumu German Marshall Fund tarafından Transatlantic Trends adıyla yapılan açıklama, bu şikayetin ABD’de de Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya vb. ülkelerde de geçerli olduğunu gözler önüne serdi.

Avrupalıların yüzde 65’i, ABD’lilerin yüzde 75’i ailelerinin ekonomik krizden önemli ölçüde etkilendiğine inanıyor.

Krizin talan ettiği İspanya, Portekiz gibi ülkelerde bu oran yüzde 82-90’a kadar çıkıyor. Fransa’da bu durumdan şikayetçi olanların oranı geçen yıl yüzde 53 iken bu yıl yüzde 65’e yükseldi. Almanya, Avrupa ülkeleri arasında şikayetçi oranının en düşük olduğu ülke. Almanlar krizi kolay atlattıklarına inanmakla beraber yüzde 56’sı şikayete katılıyor.

Amerikalıların yüzde 68’i, Avrupalıların ise yüzde 82’si ekonomik sistemin adil olmadığı ve zenginleri kayırdığı düşüncesinde. Amerikalıların yüzde 25’i, Avrupalıların yüzde 15’i ekonomik sistemin adil olduğu görüşünde, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi krizden çok etkilenen ülkelerde sistemi adil bulmayanların oranı yüzde 92’lere kadar yükseliyor.

Transatlantik ülkelerinin halkları hükümetlerinin krizden kurtarma politikalarına güven duymuyor. Avrupa halklarının sadece üçte biri hükümetlerinin ekonomi politikasını doğru buluyor. Fransa’da memnun olmayanların oranı bir yıl içinde yüzde 17 artarak yüzde 74’e çıktı. Amerika’da halkın yalnızca yüzde 32’si Obama’nın ekonomi politikasını doğru buluyor. Bu oran geçen yıl yüzde 46 idi. Almanya’da halkın yüzde 56’sı memnun olduğunu belirtti. Ancak bu oran geçen yıl yüzde 68 idi yanı yüzde 12’lik bir artış oldu. Her  iki tarafta da halklar sosyal yatırımların arttırılmasını istiyor. Özellikle eğitim, teknoloji ve bilime ayrılan paranın arttırılmasını isteyenlerin oranı ABD’de yüzde 61, Avrupa’da yüzde 68.

Avrupa çapındaki tasarruf politikasının en ısrarlı savunucusu Almanya Başbakanı Angela Merkel’in politikası ortalama yüzde 47 oranında destek görüyor. Almanya, Fransa, İsveç gibi ülkelerde destek oranı yüzde 59-73 arasındayken İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin halkları Merkel’in politikasını yüzde 58-82 arasında reddediyor.

Avrupa Birliği’nin ekonomik politikası ise hiç de güven verici bulunmuyor. AB halklarının yüzde 26’sı birliğin politikasından memnun. Bu oran geçen yıl yüzde 40 civarındaydı. Bu güvensizlik Almanya açısından da geçerli; geçen yıl halkın yüzde 53’ü AB politikasından hoşnutken bu yıl sadece yüzde 37’si memnun olduğunu belirtti. (YH)