Dünyada hâlâ 30 milyon köle var

Aziz Koçyiğit

 

Yapılan bir araştırma, dünyada yaklaşık 30 milyon insanın köle olarak yaşadığını ortaya koydu. Araştırmada insanların zorbalık ve baskı altında oldukları, sömürüldükleri, tacize maruz kaldıkları ve kötüye kullanıldıkları belirtiliyor. Modern kölelik üzerine araştırmalar yapan Walk Free Foundation vakfı, dünya çapında 162 ülkeyi kapsayan ve tek tek ülkeler hakkında verileri ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yaptı.

Özellikle Batı Afrika ve Güney Asya’da insanların gözlerini dünyaya kölelik koşullarında açtıklarına dikkat çeken araştırma raporuna göre, insanların kaçırılarak satıldıkları, zorla evlendirildikleri ve ücretsiz olarak çalıştırıldıkları belirtiliyor.

Rapora göre her zaman fiziki baskı kullanılmıyor. İnsanlar bir iş veya meslek eğitimi sözü verilerek kandırılıyor, gözdağı verilerek izole ediliyor ve bir çıkmaz sokağa sürüklenerek kıskaca alınıyorlar.

Araştırma raporunda modern kölelik, ‘bir insanın başka bir insanın içinde bulunduğu maddi veya manevi durumdan faydalanarak üzerinde hakimiyet ve kontrol oluşturması ve ondan çıkarları için faydalanması veya kötüye kullanması’ şeklinde tanımlanıyor ve amaca ulaşmak için, fiziki veya psikolojik şiddet ve tehdit kullanıldığı ifade ediliyor.

Dünya çapında ilk olarak bu kapsamda yapılan araştırma, ülke nüfuslarına göre kölelik oran ve sayılarını ortaya koyarken zorla evlendirme, çocuk ve insan ticaretine ilişkin verilere de yer veriyor.

 

AFRİKA VE ASYA BAŞI ÇEKİYOR

Raporda, 3,8 milyon nüfuslu Batı Afrika ülkesi Moritanya’da 140 ila 160 bin arasında köle koşullarında yaşayan insan olduğu belirtilerek, köleliğin bu ülkede yasalara göre suç olması ve 10 yıl hapis cezası olmasına rağmen, adeta normal bir durum olduğuna dikkat çekiliyor.  Ve Moritanya nüfusa oranla en fazla köle bulunduran 162 ülke içinde birinci sırada yer alıyor. Haiti’de de durum alarm verici boyutta. 10,2 milyon nüfuslu Haiti’de yaklaşık 200 bin köle konumunda insan bulunduğu tahmin ediliyor.  Üçüncü sırada yer alan 179 milyon nüfuslu Pakistan’da ise yaklaşık 2 milyon insan köle gibi yaşıyor.

Köleliğin en az olduğu ülkeler olarak ise İzlanda, İrlanda ve İngiltere. Köleliğin bu ülkelerde az olmasına neden olarak, coğrafi konumları ve nispeten ekonomik olarak refah içinde yaşamaları gösteriliyor.

 

ALMANYA’DA 10 BİN

Dünya’nın en zengin ülkeleri arasında yer alan Almanya ise 162 ülke arasında 136 sırada yer alıyor. Almanya’da yaklaşık 10 bin kişinin köle koşullarında yaşadığına yer veriliyor.

Araştırmacılar, gerçek sayılara ulaşmanın güçlüğüne dikkat çekerek yasal olmayan yöntemlerin kullanılması nedeniyle, kurbanların kapalı kapılar ardında tutuldukları ve bilgi almanın çok zor olduğunu belirtiyorlar. Yaklaşık verilere ulaşabilmek için iki farklı yöntem kullanılmış. Birincisi ilgili ülkelerin resmi verileri, hükümetlerden bağımsız kuruluş ve medyaya yansıyan veriler değerlendirilerek, bilimsel ayıklanması ve düzeltmeler yapılmış.

 

Avrupa’da 880 bin köle

Yapılan diğer bir araştırma Avrupa’da da kölelik koşullarında çalıştırılan insan sayısının ürkütücü boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Parlamentosu Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre 880 bin kişi kölelik şartlarında yaşamını sürdürmek zorunda.

Rapora göre, 880 bin kişinin dörtte biri seks kölesi olarak çalıştırılırken, mafya şeklinde örgütlenen çetelerin yılda yaklaşık 25 milyar Euro kazanç sağladığına dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca, AB sınırları içinde 1300  kadar suç örgütünün faaliyet gösterdiğine yer veriliyor.

Bu örgütler, insan kaçakçılığından yılda 25 milyar, organ ve vahşi hayvan kaçakçılığından ise yaklaşık 18-26 milyar Euro gelir elde ediyor.

Avrupa Parlamentosu bünyesinde çalışan CRIM Komisyonu, organize suç örgütlerinin önüne geçmek için AB üyesi ülkelerin polis ve adalet sisteminin birlikte uyum içinde çalışmasının zorunluluğuna dikkat çekiyor.

CRIM Komisyonu’nun hazırladığı ve rüşvet, internet suçları ve diğer yolsuzlukları da içeren rapor, 23 Ekim tarihinde Avrupa Parlamentosu’da görüşülecek.