Öğretmenler mücadelenin önünde

 

Kamu emekçilerinin eyaletler düzeyindeki TİS görüşmeleri devam ediyor – Öğretmenler bu kez yarı yolda bırakılmamak için mücadelenin en önünde yürüyor.

Eyaletler düzeyinde çalışan sözleşmeli personel için TİS görüşmeleri devam ediyor. Hessen* dışındaki diğer eyaletlerde çalışan toplam 990 bin sözleşmeli personel için imzalanan ücret sözleşmeleri bir süre sonra devlet memur statüsünde olan yaklaşık 1,2 milyon emekçi için de geçerli olacak. Bu nedenle eyalet düzeyinde devam eden TİS görüşmelerinin 2,2 milyon emekçiyi etkilediği söylenebilir.
TİS görüşmelerini zorlaştıran etkenlerden biri de toplam 15 eyaletin için geçerli olması. İmzalanacak sözleşmenin bütün eyaletler tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer tarafta ise kamu personelini temsilen beş sendika görüşmelere katılıyor bunlar: Ver.di, GEW, GdP, IG BAU ve daha sonra imzalanan sözleşmeyi devlet memurlarının bir bölümünü temsil eden DBB sendikalarından oluşuyor.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ
2015 TİS döneminin en kararlı kesimini yine öğretmenler oluşturuyor. 2013 yılında imzalanan toplusözleşme döneminde uyarı grevi ve protesto eylemleriyle en önde mücadele eden öğretmenler daha sonra diğer sendikalar tarafından yarı yolda bırakılmışlardı.
Sözleşmeli öğretmenlerin durumlarının “çok komplike” olduğunu ileri süren ver.di temsilcileri, “ayrıntıların gelecek TİS döneminde daha hazırlıklı olunarak” çözülebileceğini söylemişlerdi. Doğu ve Batı arasındaki ücret farkını hafifletme konusunda adım atılmaması, devlet memuru ve sözleşmeli personel arasında ücret farkının kaldırılmaması binlerce öğretmeni küstürmüş ve yüzlercesinin sendikaya sırt çevirmesine neden olmuştu.
2015 TİS dönemine iyi hazırlanan öğretmenler ana talep olarak “Eşit işe eşit ücret” talebini ileri sürüyor ve Doğu ve Batı arasında olduğu gibi sözleşmeli ve devlet memuru statüsünde olanlar arasında da ücret eşitliği istiyor.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası GEW’de örgütlü olan sözleşmeli öğretmenler kararlılıklarını uyarı grevlerine katılarak ortaya koyuyor. GEW adına görüşmelere katılan Andreas Gehrke, öğretmenlerin ücret gruplarının yeniden düzenlenmesini de talep ettiklerini hatırlatırken, “iki komşu eyalet arasında aynı işi yapan iki öğretmenin aylıklarında yüzlerce Euro fark olabiliyor, öğretmenler ücretlerde eşitlik istiyor” diyerek taleplerini ifade etti.

EMEKLİLİK HAKKINA SALDIRI
Kamu işverenleri de, eyaletler düzeyinde çalışan sözleşmeli kamu personeli için yürürlükte olan işyeri emeklilik anlaşması kapsamında verilen taahhütleri geri çekmek istiyor. İşyeri emeklilik kasasına aidatları şimdiye kadar olduğu gibi ödeme sözü veren kamu patronları, “Ödenecek işyeri emeklilik düzeyi konusunda daha önce verilen güvenceleri geri çekiyoruz” diye açıklamada bulundular.
Gehrke, söz konusu tutum nedeniyle gelecekte işyeri emeklilik maaşlarının yüzde 20 düşeceğine dikkat çekerek, “Kamu işverenleri işyeri emeklilik hakkının neden kısıtlanması gerektiği konusunda hiçbir gerekçe sunmadıklarını” söyledi.

KASALAR DOLDU TAŞIYOR
Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di adına görüşmelere katılan Frank Bsirske de, eyaletler düzeyinde çalışan kamu personelinin 2013 TİS döneminde ciddi ücret zammı almalarına karşın diğer işkollarıyla kıyaslandığında hala çok geride olduklarına dikkat çekti. “Ekonominin iyi gitmesi vergi gelirlerinin ciddi biçimde artmasını sağladı” diyen Bsirske, “geçmişte bize sürekli kasalar boş, olsa biz de vermek isterdik diyorlardı. Bugün kasalar artık doldu taşıyor; kamu personeli de hak ettiğini istiyor” diye açıklamasını sürdürdü.
Sendikaların en az 175 Euro aylık olmak üzere yüzde 5,5 ücret zammı istediğini söyleyen Bsirske, çıraklar için de 100 Euro ücret zammı ve meslek eğitiminden sonra kadroya alınma talebini ileri sürdüklerini belirtti. Ayrıca kamu alanında gerekçesiz işten atmalara son verilmesini talep ettiklerini ifade ederek, “Kamu personeli güvenceli bir ortamda çalışmak istiyor” dedi. (YH)

*Hessen Eyaleti’nde 169 bin kamu personeli çalışıyor ve bunların 68 bini sözleşmeli personel statüsünde. Hessen Eyalet Hükümeti, Eyalet TİS Birliği’nden ayrıldıkları için sendikalarla TİS görüşmelerini ayrı sürdürüyor.