ver.di NRW’den TTİP ve TİS Birliği’ne kırmızı kart

Kongre sürecini başlatan Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) il ve bölge kongrelerinin ardından eyalet kongrelerini yapıyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz haftasonunda yapılan ve 500 bin üyeyle en büyük eyalet örgütü olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde gerçekleşti.

Oberhausen’de toplanan 250’nin üzerinde delege, Gabriele Schmidt’i eyalet profesyonel yöneticisi seçerken yardımcılıklarına da Frank Bethge ve Corinna Gross getirildi. Andre auf der Heiden ise eyalet sendika başkanı oldu.

Gabriela Schmidt, faaliyet raporunda birçok sektörde işverenlerin toplu sözleşmeleri kabul etmediğini, aralarında Amazon’un da bulunduğu işletmelerin yıllardan beri sürdürülen sosyal partnerlik temelindeki toplu sözleşme politikasına savaş açtığını belirtti.

Deutsche Post AG’nin sözleşme kurallarını çiğnemek için değişik hilelere başvurduğunu da örneklerle açıklayan Schmidt, kamu alanında ise ücret ve çalışma koşullarının dayanılmaz durumda olduğunu söyledi.

Gabriela Schmidt konuşmasında sendikaların grev hakkını kısıtlama planlarına karşı çıkarak hükümetin toplu sözleşme birliği yasasına karşı mücadele edeceklerini de belirtti.

Kongreye değişik sendika ve partilerden temsilciler de konuk olarak katıldılar. Kuzey Ren Vestfalya Çalışma Bakanı Guntram Schneider, yaptığı konuşmada, aralarında bazı farklılıklar olmasına rağmen ver.di sendikasıyla iyi ilişkiler sürdürdüklerini, karşılıklı kabullenme temelinde bu ilişkinin sürmesini istediğini belirtti.

SERBEST TİCARET SÖZLEŞMELERİNE HAYIR!

Kongrede yönetim kurulu seçimlerinin ardından 260 karar önerisi ele alındı, tartışıldı ve oylamaya sunuldu. Buna göre, ver.di NRW,  CETA, TTIP ve  CETA gibi serbest ticaret sözleşmelerini reddederek, sendika merkez yönetiminden diğer uluslararası sendikal organizasyonlarla birlikte alternatif ekonomik ve politik konzeptler hazırlamasını istedi.

Asgari ücret konusunda atılan adımların olumlu ama yetersiz ve kontrol dışı olduğuna dikkat çeken delegeler, bu konuda hükümete ve işverenlere baskı yapılması gerektiğine dikkat çektiler.

„İyi iş“ konusunda da, yapılan çalışmaların sokağa taşınarak devamı istenirken, PEGİDA benzeri ırkçı hareketlere karşı kesin tavır alınması övülerek, Almanya’da ırkçılığa yer olmadığı belirtildi. Ayrıca, ver.di’nin hükümetin TİS Birliği yasasına karşı imza toplamakla yetinmeyip sokak eylemleri yapması da kararlaştırıldı.

BSİRSKE: TİS BİRLİĞİ SAHTEKARLIĞIYLA GREV KISITLANAMAZ

Kongrenin ikinci gününde bir konuşma yapan sendika genel başkanı Frank Bsirske ise, işverenler ve birlik partilerinin asgari ücret konusundaki saldırılarının elele çalıştıklarını gösterdiğini belirterek, bu türden kampanyaların ve ‚asgari ücretle dev bir bürokrasinin oluşturulduğu‘ biçimindeki suçlamaların saçmalıktan başka birşey olmadığını söyledi.

Ver.di’nin kurulalı beri çalışanların insanca yaşamalarına olanak sunacak ücretlendirilmesinden yana olduğunu kaydeden Bsirske, ver.di ve NGG sendikalarının yıllar süren kararlı ve güçlü mücadelesinin yasal asgari ücret konusunda tarihi bir başarı elde edilmesini sağladığını bildirdi. Bsirske konuşmasında ağırlıklı olarak hükümetin toplu sözleşme birliği yasasıyla sendikaların grev hakkına saldırısına değindi. Bu konuda DGB ve IG Metall yönetiminin tavrını da sert şekilde eleştiren sendikacı, sözde sendikal rekabeti ortadan kaldırmak adına çıkarılacak olan yasanın bugün belki küçük sendikaları hedeflediğini ama ana hedefin çalışanların mücadele araçlarını yok etmek olduğunu söyledi.

Lufthansa örneğini veren Bsirske, Cockpit sendikasını işlevsiz bırakarak değil çalışanların taleplerine sahip çıkarak sendikal birliğin sağlanabileceğine dikkat çekti. Yasa girişimi dışında bazı eyaletlerin grev hakkını kısıtlama planları olduğunu da belirten Frank Bsirske, Bavyera Eyalet Hükümeti’nin ‚grevin en az dört gün önce bildirilmesi zorunluluğu‘ getirmek istemesinin işverenlere grev kırıcısı temin etme, hatta grevi değişik nedenlerle yasaklama anlamına geldiğini belirtti. Bsirske, kamu işverenlerinin tavrını da eleştirerek, önümüzdeki günlerde eyalette uyarı grevine çıkacak 8 bin kamu çalışanına başarılar diledi.

Bsirske’nin bir saatten fazla süren ve sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında serbest ticaret anlaşmalarına karşı kararlı tavır alınacağı, TİS birliği yasası’na karşı başlatılan imza kampanyasının yaygınlaştırılması konuları da yer aldı.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET EYLEMİ

Kongrenin Almanya’da yıllardan beri değişik etkinliklerle dikkat çekilen kadınlarla erkeklerin ‚Eşit işe eşit ücret alma günü’ne (Equal Pay Day) rastgelmesi nedeniyle kongre merkezinin önünde bir eylem yapıldı. Delegeler, Almanya’da aynı işi yapmalarına rağmen kadınların erkeklerden yüzde 22 az maaş almasını ellerindeki kırmızı şemsiyelerle 22 sayısı yazarak protesto ettiler.

Kongrede KİK tekstil devindeki kötü çalışma koşulları ve sendika temsilciliği ve BR oluşturma çabalarına yönelik saldırılar protesto edildi.

Sendika gençlik örgütü de Deutsche Post AG’de çırakların çalışma koşulları ve eğitimini bitirenlere kadrolu sözleşme imzalatılmamasını sahneye çıkarak protesto ettiler.

Semra Çelik