Daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için

Ücretler bu kadar düşük, sömürü bu kadar yoğunken işçi ve emekçilerin en büyük özlemi “insan gibi” çalışmak ve yaşamak haline geldi. Bu özlem kadınlar için daha da yakıcı. Üstelik ev işleri, çocuk bakımı başta olmak üzere yıpratıcı bütün işler halen büyük oranlarda kadınların omuzlarında. Bu yüzden tüm işçi ve emekçilerin talebi olan güvenceden yoksun işlere ve emeğin düşük ücretlendirilmesine son verilmesi ve daha iyi yaşam ve çalışma koşulları kadınlar açısından daha da acil bir hale geliyor.

Almanya’da çalışan kadınların sayısı artıyor artmasına da çoğu kadın düşük ücretli ve yarım günlük işlerde çalışıyor. 2011 yılında 11 milyon kadın haftalık çalışma süresi 20 saatin altında olan düşük ücretli işlerde istihdam edilmişti. Kadınların kısa süreli, düşük ücretli veya mini işlerde çalışmaları kadınlar arasında yoksulluğun daha yoğun yaşanması anlamına geliyor ve bu durum emekliliğe de yansıyor. Erkek ve kadın emekliler arasındaki maaş farkı ortalama yüzde 59,6’yı buluyor.

Kadınlar aynı işi yapan erkeklerden yüzde 22 oranında daha düşük ücret alıyor. Eşit işe eşit ücret” talebi, kadın işçi ve emekçilerin öncelikli talebi durumunda. Bu talebin işçi sınıfının tümü tarafından benimsenip yükseltilmesi, çalışma yaşamındaki cinsiyetçi ayrımlara karşı bir mücadeleyi ifade ettiği gibi sınıfın birleşik ve örgütlü dayanışmasının da gereklerinden biri. Öte yandan işçi ve emekçilerin en büyük sorunlarının başında bakım işleri geliyor. Toplumsal cinsiyetçi işbölümü ve gaspedilen haklar ile bugün çocuk, yaşlı bakım yükümlülüğünü tümüyle kadınların sırtına yıkılıyor. İşyerinde bitmeyen mesai evde de sürüyor.

Bu 1 Mayıs’ta kadınlar “insana yaraşır” koşullarda çalışmak ve yaşamak için en acil taleplerini dile getirmek için alanlarda olacak. 1 Mayıs’a hazırlanırken kendilerine dayatılan kölelik koşullarına karşı çıkarak dayanışarak, örgütlenerek mücadeleyi büyütecek. Aynı sorunları yaşadığı farklı uluslardan kadın ve erkek işçi ve emekçilerle birlik, mücadele ve dayanışma gününde taleplerini bir kez daha haykıracak. (YH)