‚İyi‘ mülteci ‚kötü‘ mülteci dönemi!

Eyaletler Meclisi’nden de onay çıktı.

Kabul edilen yasaya göre, uyum sağlama eğilimi gösteren geçici oturma iznine sahip mültecilere daha güvenli bir ikamet izni verilecek. Yine bu kapsamda uyum sağlama konusunda genç mülteciler teşvik edilerek, daha kolay güvenli ikamet izni almaları sağlanacak.

Yasa da yapılan değişiklikler ilk bakışta mültecilerin durumunda bir iyileştirme sağlıyormuş gibi görünse de, mültecileri ‚iyi-kötü‘, ‚uyumlu-uyumsuz‘ diye ayırarak, mültecilerle ilgili ihtiyaçları gidermek yerine onları bir sorun olarak görme anlayışına dayanıyor.

Nitekim yasadaki değişiklik konusunda bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Müşteşarı CDU’lu Ole Schröder’in, „Yasa, Almanya’da mevcut sorunlara yanıt verecek şekilde hazırlandı. İyi uyum sağlayanlara ‚davet edici‘, korunmaya gereksinim görülmeyen ilticacılara ise ‚Kapıları kapatan‘ özelliği var“ diye konuşması boşuna değil!

Yapılan değişikliğe göre, bazı mültecilerin sınırdışı işlemleri eskiye oranla daha hızlandırılıyor. Buna göre, „Şiddete yönelen veya terörist faaliyetlerde bulunanlar“ bürokratik engellerle uğraşılmadan sınırıdışı edilecekler.

Mültecilerle ilgili yasadaki değişikliğe eleştirel yaklaşanlardan Thüringen Eyaleti Federal İşler Bakanı Benjamin İmmanuel Hoff ise yaptığı açıklamada, „Yasa mültecileri korumaya değer ve korumaya gerek olmayanlar diye ayırıyor“ diyerek insani değerlerin önemsenmediğine dikkat çekti.  (YH)