Ver.di hayatın içinde

‚Güç-Çeşitlilik-Gelecek!’sloganıyla 20.09-26.09 tarihleri arasında Leipzig’te ver.di kongresi yapıldı. 2,2 milyon üyeyi temsilen 900 delege, bir hafta boyunca gelecekte sürdürülecek politikayı belirleyecek 1300 dilekçe üzerine tartıştılar.
Kongrenin atmosferini Almanya’ya gelen sığınmacılarla dayanışma belirlemekteydi. Bu sadece lafta kalmadı, kongrenin yapıldığı yere yakın 2 bin sığınmacının kaldığı önkabul merkezinden gelen sığınmacılar, birkaç kez kongrede durumlarını anlatan konuşmalar yaptılar. Delegeler topladıkları 10 bin Euro’yu banyo ve lavabo yapımı için kullanılmak koşuluyla kuruma bağışladılar. Ayrıca çocuklar için de 500 çocuk kitabı hediye edildi. Eyalet yönetiminden sığınmacılara yönelik bilgilendirmenin iyilştirilmesi istendi.
Kongre sürerken Leipzig’teki Pegida benzeri örgüt eylem çağrısı yaptı. 150 Neonazi’nin katıldığı eylem, yüzlerce ver.di üyesi tarafından karşı bir eylemle protesto edildi. Polisin bir bölgede Nazilere karşı eylem yapanlara yönelik sert tavrı sendika tarafından yazılı açıklamayla mahkum edildi.
Ekonomik demokrasi konusundaki görüşmelerde ver.di içerisinde toplumsal alternatifler üzerine geniş bir tartışma başlatılmış oldu. Kongrede bu konuda tartışma sürdürüldü ama önerge içeriği sendika konseyinin belirlediği gibi kararlaştırıldı. Onlar kapitalist sistem içinde işletmelerdeki kararlara katılma hakkı ile sınırlanan bir tartışmadan yanaydılar. Pazar, rekabet ve özel mülkiyet refahı sağlamıyorsa mülkiyet sorunu gündeme getiirlmeliydi.
Sendika konseyi ve önerge komisyonu, çalışma sürelerinin kısaltılması konusundaki önergelerin tartışılmaması veya haftalık çalışma süresi konusunda somut bir sayı verilmemesi konusunda özel çaba sarf ettiler. Ancak, sendika içinde bu konuda geniş bir tartışma başlatılması kararlaştırıldı. Çalışma yaşamının dijitalleştirilmesine bağlı olarak üretimde büyük gelişim sağlanmasına emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılmasıyla katılması gerektiği tartışmanın bir ayağını oluşturdu.
Kongre sayesinde ver.di’nin TTIP ve CETA’ya tavrı somutlaştırıldı. ver.di CETA’yı reddediyor ve TTIP’le ilgili görüşmelere de son verilmesini talep ediyor. Sendika tüm üyelerini 10 Ekim’de Berlin’de yapılacak Stoppt TTIP eylemine katılmaya davet ediyor.

 

Olaf Harms