DGB: Yarını bugünden hazırlayalım

Alman Sendikalar Birliği (DGB) 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların çalışma koşullarına dikkat çekti:

Almanya’da kadın istihdamı artıyor ama kadınların hemen hemen yarısı ömrü boyunca part-time işlerde çalışıyor. Almanya bu konuda Avrupa’da başı çekiyor. Ve böyle de kalacak.

Ev işleri ve çocuk bakımı hala çoğunlukla kadınlar tarafından üstlenildiği için kadınlar part-time ve düşük ücretli, mini işlere mahkum edilmiş durumdalar. Buna bağlı olarak da gelirleri, mesleklerinde kariyer yapma fırsatları düşük ve sosyal sigorta ve emeklilikte ellerine geçen para konusunda dezavantajlı durumdalar.

Haftalık çalışma süresinin çok yüksek ve çok düşük olduğu işlerde çalışanlar kendi yaşam koşullarına uygun olarak değiştirebilecekleri çalışma saatleri istiyorlar.  Özellikle kadınlar haftalık çalışma sürelerinin artmasını, erkekler ise azaltılmasını talep ediyorlar. Ancak çalışanları dikkate almayan katı çalışma süresi kuralları ve toplumsal olarak erkek ve kadına bakış bunu engelliyor. Hala çoğunu kadınların üstlendiği ev işleri ve ailevi görevlerin  çalışma ile uyumlu şekilde birarada yürütülmesi imkansız. Kadın ve erkekler çalışma koşulları, çalışma süresi ve istedikleri saatlerde çalışma konusunda kararlara katılma hakkına sahip değiller.

Mesleki ve özel yaşamın cins eşitliği temelinde belirlenebilmesi ve erkek ve kadın tarafından uyumlu şekilde sürdürülebilmesi ancak yasal düzenlemeyle mümkün olabilir. Bu nedenle sendikalar 2016 Uluslararası Kadınlar Günü’nde şu talepleri ileri sürüyorlar:

Çalışılan işletmenin büyüklüğünden bağımsız olarak part-time veya belli süre part-time çalışma hakkı herkes için geçerli olmalıdır.

Geçici bir süre için part-time çalışma hakkı yasalaşmalıdır. Bu sayede kadınlar istedikleri, ihtiyaç duydukları zaman haftalık çalışma sürelerini arttırabilmeli, erkekler de belli dönemlerde haftalık çalışma sürelerini -bir daha tam gün çalışamama korkusu olmadan- azaltma şansına sahip olmalıdırlar.

Part-time çalışanların tam gün çalışmaya geri dönebilme hakkı yasallaşmalıdır. Part-time işlerde çalışıp gelir, sigorta, ileride emeklilik ve mesleki kariyer yapma konusunda dezavantajlı olanların bu durumdan kurtulmaları için tam gün çalışma hakkına sahip olması yasalarla garanti edilmelidir.

DGB Kadınları, çalışma süresinin cinsler açısından adil dağılımı ve kadınların hayatlarının her döneminde kendi gelirleriyle yaşayabilmeleri için mücadele etmektedirler. Bu nedenle gelin hep birlikte YARINI BUGÜNDEN HAZIRLAYALIM!