İşte böyle kışkırtıyorlar!

Çok değil daha birkaç yıl önce 250 yıllık ‚Alman-Türk Dostluğu‘ konusunda övgüler dizen Sabah gazetesi, son aylarda ısrarla yürüttüğü Almanya düşmanlığına akıl tutulması propagandalarla devam etmekte kararlı görünüyor! Erdoğan ve AKP’nin resmi yayın organı gibi bir anlayışla haber yapan gazete, Alman Hükümeti’ni eleştirmek ve ‚köşeye sıkıştırmak‘ adına, bu çabasıyla Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin Almanya’ya ve Alman halkına karşı önyargılarını körüklüyor.

Sabah’ın ‚İşte bu yüzden çıldırıyorlar‘ başlığıyla yaptığı haber, gazetenin Almanya konusundaki nefret kampanyasının sadece bir örneği.

Haber, İstanbul’a yapılan 3. havaalanının övgüsüyle başlıyor. „2 yılda yüzde 40’ının tamamlandığını“, „dünyanın en büyük havaalanı olacağını“, „Açılış‘ının 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubat günü gerçekleşeceğini“ vb. anlatıyor.

Bütün bunlar hükümeti destekleyen bir gazete için gayet normal. Hükümetin ve Erdoğan’ın doğru veya yanlış olsun her yaptığını öven, hatta bir avukatı gibi savunan ve bir siyasi örgüt gibi eleştirilere düşmanca tepki gösteren bir gazete için sıradan bir haber yani. Ama işin dikkat çeken yanı haberin devamında geliyor: „Özellikle Almanya’yı rahatsız eden İstanbul’daki 3. havaalanı projesinin 2 yılda yüzde 40’ı tamamlanırken açılış için Şubat 2018 tarihi verildi. Almanya ise 2006’da başladığı Berlin 2. havaalanı inşaatını 5. kez erteledi.“ diyerek, ne ilgisi varsa Berlin’deki havaalanıyla bir karşılaştırma yapılmaya başlanıyor! Almanya’nın ne kadar beceriksiz olduğunu, Türk Hükümeti’nin ise ne kadar başarılı olduğuna dikkat çekiyor: „Almanya Berlin’deki havaalanını 10 yıldır açamazken, Türkiye dev projeleri hızla tamamlıyor.“

Okuyucu, Berlin’le İstanbul havaalanları arasında yapılan bu karşılaştırmayı anlamaya çalışırken, haberdeki asıl bomba patlıyor: „Almanya İstanbul’daki 3. havaalanının kendi yolcu potansiyelini çekmesinden dolayı rahatsız. Almanya gibi Avrupa ülkeleri de bu nedenle Türkiye’deki terör örgütlerini destekleyip yatırımlara çelme takmak istiyor.“

Gazete bu haberiyle insanların kafasında büyük karışıklık yaratan bir soruya açıklık getirmiş oluyor yani: Almanya neden Türkiye’de terör örgütlerini destekliyor? Çünkü Türkiye gelişen bir ekonomik güç, Almanya havaalanı örneğinde olduğu gibi zarar göreceği için Türkiye’nin gelişmesini çekemiyor, bu yüzden de terör örgütlerini destekleyerek Türkiye’ye çelme takmaya çalışıyor!

Bu ve benzeri mantıkla uydurulan haberler, Almanya’da yaşamakta olan ve yarısı Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli göçmenleri nasıl etkiler acaba? Her hafta bir terör saldırısının yaşandığı ve insanların ölüm haberleri duymaktan usandığı ve aşırı hassasiyet taşıdığı bugünlerde, hele de AKP’ye oy vermiş kesimler için bu tür haberlerin yaratacağı etkinin sıradan ve soğukkanlılık içermeyeceği açıktır. Almanya’yı Türkiye’nin iyiliğini istemeyen, tersine ona zarar veren bir düşman olarak algılaması ise daha gerçekçi bir ihtimaldir.

Devletler arası ilişkiler, pazarlıklar, çıkarlar gelip geçicidir, bugün böyle iken yarın tersi olabilir. Ve Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik-politik tansiyon gerilediğinde, büyük ihtimalle Sabah gibi gazeteler, bu türden haberleri unutacak, yeniden Osmanlı döneminden bu yana süren dostluktan söz etmeye başlayacaklardır. Ama yürüttükleri bu zehirli propagandalar, okurların-burada yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin üzerinde kolay kolay silenmeyecek izler, travmalar, düşmanlıklar ve önyargılar yaratmış olacaktır.


Bir haberin iki yüzü!

Sabah Gazetesi, Türkçe’sini „İşte bu yüzden çıldırıyorlar“ başlığıyla ve Alman devletini hedefe koyarak verirken, aynı haber internet sitesinin Almanca bölümünde ise „Großbritanniens Angst vor der Türkei“ başlığıyla veriliyor! Ve burada ne Almanya’nın terörü desteklediği, ne Türkiye’nin ekonomik gelişmesinden ve büyük projelerinden rahatsızlık duyduğu vb. suçlamalara yer verilmiyor. İstanbul’da yapılan 3. havaalanının İngiltere’yi çok korkuttuğu üzerinde duruluyor. Demek ki ‚kabadayılık,‘ Alman kamuoyuna değil de esas olarak Türkçe okurlara yönelik!