Sağlık harcamalarında emekçilerin yükü azalmalı

Ver.di, hastanelerde çalışma koşullarını iyileştirmek için ciddi bir TİS döneminin startını verdi. Almanya genelinde hastanelerde 200 bine yakın personel eksik olduğunu belgelerle ortaya koyan sendika, “Bu duruma dur demek için” ezberi bozacak bir TİS hareketi örgütlemeye hazırlardı. Berlin Charité kliniğinde elde edilen başarıyı Almanya geneline yaymak isteyen Ver.di sendikası, vatandaşlardan hastanelerine sahip çıkmalarını da istiyor.

Saarland Eyaletinin 21 hastanesinde Kasım ayından bu yana devam eden TİS görüşmeleri 2017 yılına damgasını vuracak nitelikte. Saarland’da elde edilecek başarı önümüzdeki aylarda diğer eyaletlerdeki hastanelerde başlayacak toplu iş sözleşme görüşmelerini de etkileyecek.

Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, Saarland eyaletindeki hastanelerde çalışan sağlık emekçilerinin yükünü azaltmak, sağlıkçıların, hastalara daha fazla zaman ayırmaları için daha fazla personelin işe alınmasını talep ediyor. Saarland Eyalet Hükümeti yaptığı bir açıklamada, hastanelerde 1000 civarında personel eksik olduğunu ve bunun giderilmesi için sendikayla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ancak Ver.di hükümetin ortaya attığı rakamın kendilerinin tespit ettiği rakamın üçte birine bile denk gelmediğine dikkat çektiği açıklamasında, “21 hastanede en azından 3 bin 300 personel eksik. Ancak bu eksiğin giderilmesiyle personelin üzerindeki yük azalacak ve hastalara daha fazla vakit ayırmak mümkün olacak” denildi.

CHARİTÉ YOL GÖSTERİYOR

Almanya’daki sağlık emekçilerinin 2016 yılındaki en büyük başarı 1 Mayıs günü yürürlüğe girdi. Sağlık personelinin yükünü azaltmak üzere imzalanan toplu sözleşmede Charité Kliniğinin bütün bölümlerinde kaç personelin çalışacağı belirlendi. Buna göre örneğin yoğun bakımda gündüz vardiyalarında her hastaya bir sağlık personeli hazır bulunacak. Gece vardiyasında ise 3 hastaya bir sağlık personeli hazır bulunacak. Normal bölümlerde ise beş hastaya bir bakıcı/sağlık personeli olacak. Bundan aşağısı yasak!

Şimdiye kadar böyle bir sözleşmenin hiçbir hastanede olmadığını bildiren Ver.di Sağlık Bölümü yöneticileri, “Bu konuda Charité kliniğinde elde edilen tecrübeler bütün hastanelerde tartışılıp, bunların nasıl hayata geçirebileceğimiz üzerine fikirler toplanıyor. Şimdiye kadarki elde ettiğimiz sonuçlar iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor” diyorlar.

Charité kliniğinde söz konusu sözleşmenin çok kolay elde edilmediği, yıllarca mücadele edildiğine dikkat çekilirken, “Öncelikle sağlıkçı arkadaşlarımızı ikna etmek için çaba harcadık. Ver.di Charité İşyeri Grubu bu konuda çok önemli bir işleve sahipti. Dışarıdan sendikal destek ne kadar önemli olsa da asıl olan içerideki mücadele” denildi.

Junge Welt gazetesiyle yapılan bir söyleşide, Charité’deki sağlık emekçilerinin yıllarca grevli mücadele verdikten sonra bu hedefe ulaştıklarını söyleyen Ver.di Saarland sekreteri Micchael Quetting, “Böyle bir mücadeleyi kimse vermemişti. Bu arkadaşlarımızın elde ettikleri tecrübe bütün sendika için çok önemli” diyor.

ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR

Berlin Charité’de başlayan ve Saarland’da devam eden mücadelenin Almanya genelinde sürdürülmesi planı çok iyi olduğu kadar sendikayı zorlayacağı da ortada. Nitekim şimdiye kadar genel merkezde veya eyalet düzeyinde belirlenen ve genelde ücret talepleriyle sınırlı tutulan TİS döneminin şimdi çok farklı örgütlenmesi gerekiyor.

Sağlık emekçilerinin daha fazla personel için mücadeleye ikna edilmesi, hastaneler arası irtibatın sağlanması ve mücadelenin koordine edilmesi Ver.di sendikası için de çok yeni bir durum. Bugüne kadar sendika üyelerini sadece ara sıra hastanenin önüne çıkartılan bir kitle olarak gören sendika yönetimi şimdi bütün planlarını üyelerini gözeterek yapmak, safları sağlam tutmak zorunda.

VATANDAŞLAR HASTANELERİNE SAHİP ÇIKMALI

Hastanelerdeki sağlık personelinin artırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için sadece sağlık emekçilerinin vereceği mücadelenin yeterli olmayacağı görüşü de Charité’de verilen mücadelede elde edilen tecrübelerden biri.

Sağlıkçıların greve çıkmaları ve başarılı bir mücadele sürdürmeleri için başta hasta ve hasta yakınlarının ikna edilmesi çok faydalı olduğu sonucuna varan sendika, “Charité’de elde edilen başarının önemli bir yanı sağlık hizmetlerini kullananların desteği” diyor. Bunun için sendika yeni bir konsept geliştirdi. Her hastanenin bulunduğu il ve ilçelerde vatandaş girişimlerinin kurulması ve bunların, “Daha iyi sağlık hizmeti için sağlıkçıların yükü azalmalı” sloganı altında yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturmaları planlanıyor. İl ve ilçelerde vatandaş girişimlerinin grev günlerinde hastane önüne gelerek destek, hasta yakınlarının bu fikre kazanılması için destek vermeleri bekleniyor. Ver.di’nin iç planlamalarında, “TİS hareketi vatandaşların da desteğiyle yerelde küçük bir halk hareketine dönüşmesi için her türlü olanağı kullanacağız” deniliyor.

200 BİNE YAKIN PERSONEL EKSİK

Almanya genelinde bugün en azından 200 bine yakın sağlık personelinin eksik olduğunu Ver.di sendikası tahmin ediyor.

2003 yılında yapılan bir araştırmada hastanelerde 162 bin personelin eksik olduğunun ortaya çıktığı belirten sendika, “O dönemden bugüne devam eden özelleştirmeler, daha az personelle daha fazla iş yapılması, personelin işinin artırılması vb eksik personel sayısının daha fazla olduğu anlamına geliyor” görüşünde. Buna göre hastanelerde 200 bin civarında personel eksik!

Eğer Almanya genelinde hastanelerde Charité’de elde edilen başarının benzeri elde edilirse bu ister istemez diğer işkollarında da ciddi bir tartışma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle de mücadele yanlısı bütün güçlerin Ver.di sendikasının hastanelerde başlatacağı bu TİS dönemine destek vermeleri, vatandaş girişimlerinin oluşması için şimdiden harekete geçmeleri gerekiyor. (YH)