Fraport işçisi davayı kazandı!

Fraport’un kardeş firması Fraground’da çalışan Erdoğan Sedef’a, çalışma koşullarını ve firmayı eleştirdiği bir bildiriden dolayı işten çıkış verildi. İşyerinde dağıtılan ve İşyeri İşçi Temsilciliği’nin camlarına asılan bildiride, işyerindeki kötü çalışma koşulları eleştiriliyordu. Bunlar neydi? İş saatleri havuzunda aşırı mesaiden dolayı çok fazla saat biriktiriliyordu, çalışanlar normal iş saatlerinin dışında da işverence çağrıldıkları zaman işe gelmek zorundaydılar, iş saatlerinde keyfi kesintiler yapılıyordu, kötü çalışma koşullarından ayrıca sendika ve İşyeri İşçi Temsilciliği de sorumlu tutuluyordu.

Fraport işyeri barışını bozduğu gerekçesiyle Erdoğan Sedef’e kapıyı gösterdi ve konu İş Mahkemesi’ne taşındı. İş Mahkemesi Erdoğan Sedef’in lehine karar verdi. Eyalet İş Mahkemesi, işverenin Erdoğan Sedef’i işten çıkarma gerekçesini onaylamadığı gibi düşünceleri açıklamanın temel, anayasal bir hak olduğunu ve bu şekilde hiç bir şekilde işyeri barışının bozulmayacağına karar verdi. Hakim, bildiride açıklananları düşünce özgürlüğünün çerçevesinde, bu düşünceler duygusal aşırı bir şekilde açıklanmış dahi olsa uygun gördü. Bildiri daha adil çalışma koşullarını hedefliyordu. Erdoğan Sedef’in iş sözleşmesi feshedilmediği gibi işverenin revizyona gitmesi de önlenmiş oldu.

Fraport çalışanları Eyalet İş Mahkemesi’nin bu kararını sevinçle karşıladı. Ver.di’nin örgütlü olduğu işyerinde İşyeri İşçi Temsilcileri Devrim Arslan ve Özgür Yalçınkaya, Erdoğan Sedef’in iş akdinin feshini işverene önermişlerdi. Erdoğan Sedef işyerinde „Çalışanlar için Aktif“ grubunun üyesiydi ve 2018 İşyeri İşçi Temsilciliği’nde yapılacak yeni seçimlerde çalışanların çıkarlarının dolaysız savunulduğu bir işyeri işçi temsilciliği için çaba harcıyordu. (Frankfurt YH)